jange faghat chare hast

Okt 13, 2012 at 23:25 o\clock

رحیمی: گران کردن نرخ ارز با هماهنگی و پشتیبانی خامنه ای انجام گرفت

وزیر اقتصاد در دیدار چندی پیش هیات دولت با رهبر جمهوری اسلامی به وی اطلاع داده بود که دولت قصد دارد نرخ ارز را افزایش دهد تا بودجه یارانه نقدی تامین شود خامنه ای نیز دستور هماهنگی نهادهای امنیتی با دولت را صادر می کند ، رحیمی می افزاید از سوی نهاد های امنیتی دلالانی به بانک مرکزی معرفی گردید
 
http://www.digarban.com/node/9224